Partnerská zóna
+420 601 560 560

PROFIL SPOLEČNOSTI

 • společnost VINPRINT s.r.o. je výrobcem a výhradním distributorem produktu VINPRINT a unikátní technologie PRINTcode
 • v současné době je v České republice na 400 servisních středisek VINPRINT a 150 prodejců nových vozů, kde je garantováno profesionální provedení značení podle postupů stanovených výrobcem
 • vozidlo označené produktem VINPRINT je automaticky zaregistrováno do evropské databáze EuropeanCarCodeRegister
 • společnosti VINPRINT s.r.o. tímto přispívá v oblasti prevence proti odcizení motorových vozidel
 • snížení rizika odcizení vozidla oceňují významné pojišťovny slevou na Havarijní pojištění
 • společnost VINPRINT s.r.o. v současné době spolupracuje s řadou významných subjektů, se kterými vytvořila produktové balíčky pro rozšíření a zkvalitnění služeb

Proč značit VIN

Vyleptáním VIN kódu na autoskla snížíte výrazně riziko odcizení Vašeho vozidla
Tato skutečnost se odráží ve slevách na pojistném, kterou poskytují všechny významné pojišťovny, je-li vozidlo dodatečně označeno VIN kódem na autosklech.

VIN kód je jediným mezinárodně uznávaným identifikačním znakem vozidla, který obsahuje podrobné informace o konkrétním vozidle

 • VIN (Vehicle Identification Number) je 17ti místné číslo karoserie vozu
 • VIN kód je také nazýván rodným číslem vozidla, podle kterého je možné vozidlo identifikovat a v případě odcizení po něm pátrat u nás i v zahraničí
 • vozidla dodatečně označená VIN kódem na všech autosklech přestávají být pro pachatele lukrativní, protože označení autoskel komplikuje legalizaci odcizeného vozidla a výměna všech autoskel je velmi nákladná
 • VIN kód na autosklech vozidla pomůže rychle a přesně identifikovat vozidlo i bez přítomnosti majitele
 • vozidlo je po označení VIN kódem od VINPRINT s.r.o. automaticky zaregistrováno do evropské databáze EuropeanCarCodeRegister, která slouží pro snadnou identifikaci takto označených vozidel nejen v ČR, ale i v zahraničí

Instruktážní video

 • vytvořili jsme pro vás podrobné instruktážní video, na kterém je podrobně zachycen celý proces označení autoskel vozidla.
 • Instruktážní video zde.

Databáze EuropeanCarCodeRegister

 • jedná se o mezinárodní databázi motorových vozidel s označenými autoskly VIN, nebo kódem
 • databáze ECCR napomáhá k nalezení a identifikaci odcizeného vozidla
 • databáze ECCR je přístupná příslušným složkám Policie v rámci zemích EU, na požádání také Ukrajiny a Ruska (zde jsou poskytnuty pouze základní údaje o vozidle) 

Asistenční služby - Asistence Bez Starosti

 • programy asistenčních služeb VIN Assistance a VIN Assistance + zahrnují služby pro zajištění maximálního pohodlí, bezpečnosti a mobility běžného motoristy v případech nenadálé nepojízdnosti nebo neprovozuschopnosti jeho vozu, až do vzdálenosti 1 200 km od domova
 • programy VIN Assistance a VIN Assistance + jsou součástí balíčku služeb k bezpečnostnímu značení autoskel VINPRINT Exclusive nebo VINPRINT Entry od společnosti VINPRINTs.r.o. s platností na 1 rok
 • více o těchto službách, detailním rozsahu a poskytovateli zde

Produkt NEXT

 • po uplynutí 1 roku, si prostřednictvím produktu NEXT, snadno aktualizujete údaje v databázi ECCR a můžete si obnovit asistenční služby na další roční období ve Vámi zvoleném rozsahu
 • více o produktu NEXT naleznete zde

VIN výhody

 • Protože se našimi klienty staly i velké firmy, které nabízí služby pro motoristy, rozhodli jsme se, vybudovat klientský program VIN VÝHODY, spočívající v možnosti čerpání slev nebo nákupu zboží a služeb za akční ceny exkluzivně jen pro naše klienty. Na rozvoji tohoto programu jsme začali pracovat na začátku roku 2016 a program bude dále průběžně doplňován a aktualizován o nové, pro Vás jistě užitečné výhody.
 • Více o VIN výhody naleznete zde
 

ZKONTROLUJTE SVÉ VOZIDLO

Zde si můžete bezplatně zkontrolovat označené vozidlo. Stačí zadat VIN a kliknout vyhledat vozidlo.

VÝROBCE a DISTRIBUTOR

VINPRINT s.r.o.
Magnoliová 580
Jesenice-Osnice, 252 42
IČ: 29380669, DIČ: CZ29380669
www.printcode.cz, www.vinprint.cz
tel: +420 601 650 650, tel: +420 602 742 916
 
INFOLINKA: 
tel: +420 601 560 560


 
 

S námi jste stále mobilní, vždy Vám přistavíme náhradní vozidlo.

Asistence VIN Assistance +  byly navrženy na míru pro maximální pohodlí a bezpečnost motoristy od společností VINPRINT s.r.o. ve spolupráci se společností Europ Assistance a.s.
 
Jak získat ZDARMA vyšší limit plnění VIN Assistance +
Máte možnost využít vyšší limit plnění asistence VIN Assistance +, a to jednoduchým způsobem. Na zadní dveře vozidla si nalepíte výstražnou samolepku Asistence Bez Starosti. Stáhnete si ZDARMA mobilní aplikaci VINPRINT, kde jednoduše provedete nafocení vozidla a odešlete fotografie do databáze EuropeanCarCodeRegister. V případě, že vozidlo bude odcizeno, fotografie budou poskytnuty Policii ČR, partnerům v zahraničí a budou zveřejněny na sociálních sítích „VOZIDLO V PÁTRÁNÍ“.
 
Jedinečnost asistence VIN Assistance +
VIN Assistance kryje odtah vozidla, které nelze opravit do 24 hodin, s limitem 30 000 Kč, v rozsahu odpovídajícím cca 1 000 km tam a 1 000 km zpět.  Uvedený rozsah kilometrů je plně hrazen z této asistence.

GARANTOVANÁ JISTOTA

Asistence VIN Assistance+ garantuje odtah v rozsahu odpovídajícím cca 1 000 km tam a 1 000 km zpět do domovského servisu a zároveň zapůjčení náhradního vozidla na dobu až 8 dnů.

1. příklad využití VIN Assistance + (porucha vozidla) 

Jedete na služební cestu nebo na dovolenou do místa vzdáleného 1 000 km (resp. 2 000 km tam i zpět). Kdekoliv po cestě se Vaše vozidlo z důvodu poruchy stane nepojízdným.

Jak zajistíme Vaši mobilitu? 

1)      Kontaktujete asistenční centrálu Europ Assistance.
2)      Na místo poruchy vozidla je vyslaná odtahová služba.
3)      Vozidlo je odtaženo do nejbližšího servisu na zjištění závady.
4)      Servis diagnostikuje závadu.
5)      V případě, že servis opraví vozidlo do 4 hodin, počkáte si na vozidlo
6)      V případě, že servis opraví vozidlo do 24 hodin, je Vám poskytnuto zdarma ubytování, nebo náhradní vozidlo po dobu opravy.
7)      V případě, že vozidlo nelze opravit do 24 hodin, je Vám přistaveno a zapůjčeno náhradní vozidlo až na 8 dní (ne však déle, než na dobu opravy vozidla). Zároveň je Vaše vozidlo odtaženo do domovského servisu v místě Vašeho bydliště, kde bude vozidlo opraveno. Vy pokračujete ve služební cestě a o Vaše vozidlo je postaráno.
8)      Odtah vozidla je však vždy limitován částkou 30 000 Kč při současných cenách v roce 2016.

2. příklad využití VIN Assistance + (zřetelně nepojízdné vozidlo)

V případě, že je vozidlo zřetelně neopravitelné do 24 hodin a je splněn limit 30 000 Kč za odtah (odpovídá cca 1 000 km tam a 1 000 km zpět při současných cenách v roce 2016).

Jak zajistíme Vaši mobilitu?

1)      Kontaktujete asistenční centrálu Europ Assistance.
2)      Na místo poruchy vozidla je vyslaná odtahová služba, která Vám přiveze náhradní vozidlo až na dobu 8 dní (ne však déle, než na dobu opravy vozidla) a Vaše vozidlo ihned odtáhne do domovského servisu v místě Vašeho bydliště.
3)      V případě, že přistavení náhradního vozidla bude trvat déle než 4 hodin a tyto hodiny jsou v noční dobu, zajistí Vám asistenční centrála ubytování.

3. příklad využití VIN Assistance + (porucha vozidla ve dnech pracovního klidu)

V případě, že se vozidlo stane nepojízdným v zahraničí ve dnech pracovního klidu a žádný servis není otevřený.

Jak zajistíme Vaši mobilitu?

1)      Kontaktujete asistenční centrálu Europ Assistance.
2)      V tomto případě to u asistence VIN Assistance + znamená, že vozidlo je neopravitelné do 24 hodin, a je Vám přistaveno náhradní vozidlo na dobu 8 dní (ne však déle, než na dobu opravy vozidla). Vaše vozidlo je odtaženo do domovského servisu v místě Vašeho bydliště. Pro poskytnutí služby platí stejná finanční omezení jako v předchozím příkladu.
3)      V případě, že přistavení náhradního vozidla bude trvat déle než 4 hodin a tyto hodiny jsou v noční dobu, zajistí Vám asistenční centrála ubytování.

UPOZORNĚNÍ!

Klient je povinen vrátit náhradní vozidlo, a to neprodleně po ukončení opravy.
V případě, že vozidlo bylo odtaženo do domovského servisu z důvodu nepojízdnosti a klientovi bylo poskytnuto náhradní vozidlo, asistence hradí pouze náhradní vozidlo po dobu opravy, ne však delší než 8 dnÍ po sobě jdoucí. To znamená, že pokud bude oprava vozidla trvat například 5 dnÍ a klient se vrací z dovolené až 8. den, bude klientovi doúčtován poplatek za 3 dny zapůjčení náhradního vozidla a to po dohodě s asistenční centrálou Europe Assistance.

ROZSAH PLNĚNÍ VIN ASSISTANCE +

Platby
Developed by ACTIMMY ACTIMMY a.s. | Powered by PAGEPACK CMS portal